29/2/08

Noves tecnologies a infantil

Hola a tots i a totes!
Em diuen Laura Gutiérrez i hui em toca a mi fer una aportació al nostre blog viatger, en primer lloc vaig a mostrar-vos un article què he trobat a la pàgina web http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1187&Itemid=202 on ens parlen de la influència de les NNTT en les vides infantils, ens ofereixen una sèrie d'avantatges i desavantatges que posseïxen aquestes noves tecnologies i per últim ens mostren alguns consells per què els infants facen ús de les NNTT.

També he trobat un vídeo a youtube que m'ha resultat interessant i he decidit compartir-lo amb tots vosaltres perquè fa promoció de l'ús responsable de les noves tecnologies pel públic infantil.
Aquest vídeo és un spot premiat en El chupete Joven Bancaixa 2006, un festival de publicitat i comunicació infantil.Espere que us agrade la meua aportació al nostre blog!
Adéu i bon cap de setmana per a tots!

28/2/08

Pedadogia i les noves tecnologies

Hola companys!!!Sòc Elena i vaig a parlar-vos de la importància de les noves tecnologies a l'educació ja que cada volta està prenent més relevància en la nostra societat.
Degut a que ens trobem en una societat de la informació es fa necessari el apropar les noves tecnologies des de els primers anys d'escolaritat.
Amb açò podem aconseguir que els xiquets conegan més fàcilment la utilitat d'aquests materials per a l'aprenentatge amb el qual treballaran al llarg de tota la seua vida.
A continuació he possat un video de la importància de les noves tecnologies i la pedadogia en aquest assumpte.
Espere que siga profitós per a vosaltres.

27/2/08

Fundació Discar i el Programa Kidsmarkt

Hola companyes!
Sóc Laura Sabater i en la meua intervenció en el blog, que totes estem configurant, us parlaré de la Fundació Discar.
Es tracta d'una fundació que es preocupa per les persones amb discapacitat mental i de la seua integració social i laboral. Per tal d'aconseguir els seus objectius compta amb diversos especialistes que tracten als xiquets. A banda es fa ús de les noves tecnologies , i això em sembla molt important i interessant , perquè no tan sols és un recurs lúdic sinó fins i tot terapèutic, de motivació i per a aconseguir una educació integral.
Els xiquets als que va dirigit el programa tenen una sèrie de necessitats educactives especial i per tant l'ús de les TICs a l'aula haurà d'estar adaptada, al igual que ho estan la resta de continguts i materials que s'utilitzen. Per aixó a més sempre que s'utilitzen ordinadors i més materials els xiquets estan acompanyats per professores que els ajuden davant de qualsevol dubte o problema.
Dit tot això no queda més, sols que ho veieu.
Espere que us agrade.
http://es.youtube.com/watch?v=Cr7xp1MUxu8

26/2/08

Classe pràctica

Hola! Em diuen María i hui he de fer jo el resum sobre la classe pràctica per a posar-nos totes al día. La classe ha començat solucionat dubtes de aquelles persones que no podien accedir o configurar el seu blog per que no tenien els drets d'autor que les ha d'otorgar el que va fer el blog.
A continuació Rosabel ha explicat com penjar al presentació Fliptrack en el nostre blog i ens ha dit que es podia fer de dues formes:
1. Una vegada feta la presentació i guardada en "mi material" fem un click en la "B" taronja de blogger i ens apareix un lloc on hem de ficar les dades del nostre blog i li donem a exponer i s'exporta directament.
2. Altra forma, quan no tenim exportació directa, és copiar el codi HTML fent un click que selecciona tot i donat-li al boto dret del ratolí i copiar. Després tanquem fliptrack i accedim al blog per a administrar-lo. Accedim a nova entrada, posem un titol com cal i un text en negreta si volem i després pulsem on apareix edició HTML, on ja esta el codi html de lo que hem escrit i on hem de pegar el que hem copiat avans. Per últim li donem a penjar entrada i apareix la presentació en el vostre blog.
Després hem enumerat les diferencien estre un blog i un fotolog i hem dit per a que pot servir aquest últim en un aula i hem fet un per parelles també de manera molt sencilla i ràpida:
1. El primer de tot es entrar en el blog de l'assignatura, anar on posa weblogs i situar-nos on apareix fotolog i açi fem click on posa mundofotos.
2. Després li donem a "crear un nuevo fotolog" i introduim les dades que ens demana i li donem a acceptar. El fotolog ha sigut creat i ara el que hem de fer es penjar fotos sempre en format .jpg. Per a finalitzar la clase, hem posat un enllaç en el nostre blog per anar diractament al fotolog, pero aquest últim ha sigut diferent als anteriors i hem fet l'enllaç desde una paraula o desde una imatge. Per a fer aquesta feina el que s'ha de fer es subrayar amb el ratolí les paraules que vulgam utilitzar d'enllaç, després donar-li al símbol que apareix al costat de la "t" amb colors ací damunt i copiar on posa URL la direcció a la que volem remitir-nos.
Si volem fer-lo amb imatges el que hem de fer és:
1. Afegir una imatge fent un clikc en el dibuixet de damunt que esta al costat de ABC.
2. Quan ja la tenim, la selccionem com hem fet avans amb el text i copiem la direcció de la mateixa forma.
A continuació os deixe un enllaç al fotolog de l'assigantura per a que veieu el que us acabe d'explicar.
Espere que us agrade!
Salutacions per tots i totes.

SEGON DIA DE CLASSE DE TEORIA


Hola!!! Soc Mari Reme i hui em toca a mi participar en aquest blog viatger que ens servirà a tots nosaltres per a posar-nos al dia en la asignatura de noves tecnologies!!!Jo vaig a parlar-vos del que hem estat fent hui a classe.
Hui hem començat el tema 1, "LES NNTT EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ".
El primer que hem fet ha sigut posar en pràctica els nostres coneixements previs contestant a una sèrie de preguntes que la professora ens a donat a cadascú de nosaltres. Les preguntes les hem treballat per parelles i una vegada que hem acabat de fer-les hem fet una posada en comú d'aquestes.A continuació, vos fique les preguntes i algunes de les respostes que s'han dit en la posada en comú:
1. Per a vosaltres, quines característiques té la societat actual o, dit d'una altra manera, com descriurieu la societat actual?
- La societat actual ha evolucionat des del món de la tecnologia.
- És una societat consumista
- Societat de la informació
- Globalitzada
- Innovadora
- Diversitat, degut a la immigració
- etc.

2. Diuen que la societat actual està "plena de tecnologia, de noves tecnologies". Enumereu les NNTT que coneixeu i la seua utilitat.

- Les NNTT serien: l'ordinador, ràdio digital, televisió, internet, càmeres digitals, mp4, mp3, ipod, pizarra digital, videojocs, dvd, tdt, etc.

-Les funcions de totes aquestes es basarien en tres funcions generals: comunicació, informació i parenentatge.

3. Enumereu les NNTT que considereu que es poden utilitzar en l'ensenyament i la seua utilitat.

- L'ordinador, internet, la televisió, pizarra digital, pen drive, etc.

4. Quines avantatges considereu que tenen les NNTT per a ser utilitzades a l'ensenyament?

- Apropar al xiquet al món de la informació i de les noves tecnologies.
- Otindre informació de manera ràpida.
- Aprenentatge més autònom.

5. Què és la bretxa digital?

La bretxa digital é suna espècie de fractura entre unes persones i altres en relació a l'adquisició de la informació. dins d'aquesta hi ha diferents factors diferencials:
- Diferència entre països rics i països pobres.
- Classes socials
- Edat de les persones
- Lloc geogràfic
- Interessos de cadascú en relació a l'escala de valors.
Abans d'acabar la classe la professora ens ha manat una sèrie de deures per al pròxim dia. Les tasques a realitzar són:

- Llegir el punt 3, el punt 4 (només els mites), el punt 5 (només les característiques) i el punt 6 (només les possibilitats que ofereixen a la informació), tot aquests punts són del tema 1.

Donc, ja sabeu, ara el que toca és llegir!!! Adeu!!!

Sóc Raquel Lledó Adsuar, he fet l´artícul sobre separació digital que ve a continuació del dia 26 febrer.

Hem tocava fer la meva aportació al blog viatger el diumenge dia 24 de febrer, pero vaig tindre problemes i la mestra ma dit que ho faÇa avui dia 26, dimarts. Així que a continuació vos pose un artícul sobre la separació en l´accés a les noves tecnologíes.

Articul sobre la separació digital, a més de altres coses.

Desigualdades y exclusión en el acceso a la tecnología
Las nuevas tecnologías de la información son un hecho imparable y que reporta importantes y variados beneficios a quienes las utilizan. Sin embargo tienen efectos secundarios perniciosos sobre nuestro sistema social. Entre ellos, el segmentar y separar más las distancias económicas y culturales entre los sectores integrados en el desarrollo tecnológico y la población excluida de dicho desarrollo.

Es un hecho empírico que las nuevas tecnologías son un nuevo factor de desigualdad social debido a que las mismas están empezando a provocar una mayor separación y distancia cultural entre aquellos sectores de la población que tienen acceso a las mismas y quienes no. Fenómeno que desde una ética democrática y progresista resulta a todas luces cuestionable y preocupante. Este fenómeno está generando un nuevo tipo de analfabetismo que consiste en la incapacidad para el acceso a la cultura vehiculada a través de nuevas tecnologías. De este modo, se hace imprescindible la necesidad de articular un conjunto de medidas o acciones educativas desde los poderes públicos de modo que se facilite el acceso y formación en las nuevas tecnologías a la mayor parte de la población.
En una sociedad como la nuestra que se proclama democrática la exclusión o marginación de cualquier grupo social es un fenómeno que intrínsecamente es contradictorio con el propio concepto de democracia y de justicia social. El contexto sociocultural representado por la hegemonía de la tecnología en nuestra sociedad (saturación de información, mercantilización de la información, la cultura como espectáculo) requieren replantear las metas y naturaleza de la educación potenciando el aprender a aprender y el saber buscar, seleccionar, elaborar y difundir información a través de cualquier lenguaje y tecnología de la comunicación.

Desde un punto de vista sociopolítico el problema estriba en la igualdad de oportunidades de acceso a los recursos tecnológicos más avanzados ya que ser usuario de esta red comunicativa tiene consecuencias culturales y laborales. Compensar estas desigualdades de origen requieren medidas,entre otras, como integrar las nntt en el sistema escolar; reformar sustantivamente el curriculum incorporando una educación para los medios y tecnologías; adecuar la formación ocupacional a las nuevas necesidades y demandas sociolaborales; potenciar el uso de las nntt desde las comunidades locales permitiendo su acceso a una gran variedad de grupos sociales; incorporar las nuevas tecnologías a las redes culturales ya existentes comos on las bibliotecas, asociaciones culturales, juveniles, vecinales, ...

El debate creo que debe consistir en cómo construir un modelo democrático de la sociedad de la información y del papel de la educación en dicho proceso. Evidentemente no dispongo de las respuestas, aunque podría esbozar algunas ideas y cuestiones para el debate. Entre las mismas sugiero las siguientes: ¿cuáles deben ser las metas y contenidos de planes de formación o alfabetización tecnológica? ¿cuál debe ser el papel del sistema escolar, la formación ocupacional, y la educación no formal en este proceso? ¿cómo garantizar el acceso a la tecnología y cultura digitales a todos los ciudadanos (fundamentalmente a los que actualmente están excluidos); ¿qué políticas deben desarrollar los poderes públicos para la creación y desarrollo de organizaciones y empresas productoras de contenidos y servicios digitales alternativos a las propuestas culturales de las grandes corporaciones mundiales? ¿cuáles debieran ser los criterios de calidad cultural de los contenidos vehiculados a través de tecnologías digitales?, ¿cómo estimular el desarrollo de Internet como un servicio de comunicación democrático para la mayoría de los ciudadanos?. Educar es un proyecto de futuro.

25/2/08

CLASSE PRÀCTICA DEL DIMARTS

Hola em dic Ana i hui vos vaig a fer un xicotet resum del que hem fet a classe! 1. Hem aprés a penjar en el nostre blog les nostres creacions de fliptrack.
  Pas 1: entrar en el meu material (
  http://www.fliptrack.com)i/ en l'apartat que posa Encaixar copiar totes les lletres que ixen
  Pas 2: accedir al teu blog i punxar en nova entrada
  Pas 3: punxar la pestanya que posa edició de HTML i apegar
  Pas 4: fer clic en plublicar entrada i Ja apareixerà el nostre fiptrack publicat!.
  Una altra opció és directament en la web de fliptrack, quan accedixes al meu material, apareix un apartat que posa Agregar a, fas clic en others i tries el quadro que posa Blogger( B taronja) li poses un titule i es publicarà directament en el teu blog.


 2. També hem aprés a fer un enllaç en una entrada nova, este es pot fer per mitjà d'una foto o directament la web escrita. Només has de punxar en la icona que apareix en la barra de ferramentes que és una bola verda amb un signe dalt(suposada bola del món) i escriure l'adreça o punxar la imatge, despresa l'icona i ens eixirà el quadro per a escriure l'adreça web que volem enllaçar.


 3. Ja finalment hem realitzat un fotolog en http://www.mundofotos.net/ en l'apartat de crear nou fotolog, omplis les dades necessàries i ja tens el teu fotolog personal, És molt senzill i ràpid de fer!.
  Una vegada et crees el teu fotolog, per a publicar les fotos només tens accedir a la pestanya d'administració (baix esquerra) i fer clic a publicar fotos, a més pots en esta pestanya canviar el fons de pantalla, canviar el color del text, veure els comentaris que fan sobre les teues fotos i si desitges en la pestanya de categories pots crear distintes categories per a les distintes fotos que publiques per exemple les fotos que vas realitzar el mes de gener, febrer...

  Respecte a este tema hem comentat en classe els drets d'imatge dels xiquets he trobat una pàgina-debat on hi ha opinions sobre aquest tema i on pots informarte sobre si es pot o no penjar fotos. Fes clic a la foto per a entrar.

¿Qué opines sobre aquest tema?

23/2/08

L'ÚS PEDAGÒGIC DE L'ORDINADOR


Hola! Em diuen Marisol, us vaig a parlar de l'ús pedagògic de l'ordinador, perquè vaig tobar aquesta informació en internet i em va parèixer interessant.

L'ús de l'ordinador dins de l'aula d'Educació Infantil reforça, complementa o amplia els temes treballats en les diferents àrees. Resulta una eina molt atractiva per als nens/es.
Els/les mestres observem sovint amb sorpresa la facilitat amb què aprenen a fer-lo funcionar: primer agafen traça movent el ratolí (aprenent a coordinar la vista amb la mà) i capten com moure´s dins d'un programa concret. Tarden poc temps a saber com posar tot sols en funcionament l'ordinador i trobar allò que busquen. Per facilitar l'autonomia dels nens/es resulta molt útil organitzar bé la finestra de l'escriptori de manera que allà puguin clicar sobre les icones que els permetran accedir a l'inici d'un programa (Word, Kid Pix, Paint,...), a una activitat concreta (paquets d'activitats multimèdia del programa Clic,...), o a algunes de les pàgines d'Internet que hàgim escollit.

Per ser un instrument lúdic, en aquestes edats els nens/es no saben distingir si estan jugant o treballant amb l'ordinador. Juguin o treballin, el que sí és cert és que aprenen i a les escoles disposem cada vegada de més programes i aplicacions pedagògiques d'alta qualitat per oferir-los. Caldria també que a casa els nens/es fessin un ús positiu de l'ordinador: jocs divertits, però no violents (el Pingu, el Pipo, els Otijocs, ...), donant a conèixer adreces d'Internet o CD-ROM que siguin educatius.
L'organització dins de l'aula permet anar compaginant les diferents maneres d'accedir al racó de l'ordinador: de manera individual, per parelles o en grup. Individualment reforcen la seva autonomia, per parelles comparteixen coneixements i s'han de posar d'acord per alternar l'ús del teclat o del ratolí, col·lectivament podem llegir, mirar i comentar entre tots un tema que ens interessi molt.
Estaria bé que cada nen tingués un disquet personal on pogués desar i ensenyar a casa els treballs col·lectius o individuals que anem fent.


Existeixen unes activitats, les activitats clic, que són una eina lúdica d'aprenentatge i els nens/es des de ben petits (3 i 4 anys) entenen el seu funcionament. Amb les noves aportacions, el racó del clic està creixent i cobrint un ventall cada vegada més ampli de temes educatius.Us deixe unes pàgines d'interés referides a estes activitats i temes relacionats amb l'educació infentil perquè em pareixen molt interessants.
Activitats Cilc per a l'educació infantil:
http://horizonteweb.com/revision/index.html
XTEC: Programari Educatiu Educació Infantil:
http://www.xtec.es/cgi/programari_educatiu?TEMATICA=infantil

22/2/08

Programa de suport al professorat

Bon dia!

M'anomene Elisabet i navegant per Internet, he trobat una pàgina web creada per l'editorial Santillana, on podeu trobar infinitats de recursos per a portar a l'aula.
La web és un programa de suport al professorat i té molta informació sobre les etapes d'infantil, primària i secundària.
Espere que us agrade la web i que la utilitzeu en la vostra vida professional.

Ací us deixe la direcció: http://www.indexnet.santillana.es/home.htm

21/2/08

LES TIC A L'EDUCACIÓ INFANTIL

Salutacions per a totes!

Sòc MªÁngeles i hui voldria compartir amb vosaltres un tema molt d'actualitat, a més que ens incumbe, ja que anem a formar -nos com mestres, i necessitem estar al dia amb els nous recurssos per al procès d'ensenyament-aprenentatge; m'estic referint a la presència de les tic a les aules d'infantil.

Les tecnologies de la informació i la comunicació són, hui en dia, un recurs importantísim per a l'ensenyament als xiquets. Amb aquesta estratègia no sóm conscients de tots els camps oberts que deixa, ja que als xiquets els agrada tot a veure amb les noves tecnologies, sobre tot amb els ordinadors; i açó ho podem utilitzar nosaltres, els mestres, com una gran oportunitat per a poder ensenyar d'una manera divertida i a la mateixa vegada didàctica.

Usant les noves tecnologies com a recurs didàctic per als xiquets, podrem observar el gran interés d'aquestos xiquets i vorem els satisfactoris resultats que tenen les sessions amb aquestes tic. També hem de tenir em compte que cada vegada més les tic arribaràn a formar part de l'educació.

D'aquesta manera vull possar aquest vídeo per a que vosaltres mateixos comprobeu l'enriquiment d'aquestes classes per als xiquets amb les tecnologies de la informació i la comunicació.

Espere que vos interesse!

20/2/08

FORMEM PERSONETES

Hola a tots i a totes

Avui em toca a mi, Ángela Morales, actualitzar el nostre blog viatger i espere que la informació que vaig a compartir amb vosaltres us agrade i us done força per acomençar el cuatrimestre amb energia.

Primer vaig a posar-vos un text que a mi particularment m'agrada molt i pense que una bona mestra sempre ha de tindre un orella verda, tant per a treballar a classe amb els xiquets com per al dia a dia.

Un Senyor madur amb una orella verda:

Un dia, en l'exprés de Soria a Monterde,
vaig veure que pujava un home amb una orella verda.

No era ya un home jove sino més bé madur,
Tot menys la seua orella, que era d'un verd fosc.

Vaig canviar prompte de seient i em vaig posar al seu costat.
per estudiar el cas de prop i amb cura.

Li vaig preguntar: -Aquesta orella verda que té vostè, senyor,
¿Cóm és de color verd si ja és vostè major?

Pot cridar-me vell - em va dir amb una picada d'ullet-
aquesta orella em queda dels meus tiemps de xiquet.

És una orella jove que sap interpretar
veus que els majors no arriben a escoltar:

Escolte la veu de l'arbre, de la pedra en el sòl,
del rierol, de l'ocell, del núvol en el cel.

I comprenc als xiquets quan parlen d'aquestes coses
que en l'orella madura resulten misterioses…

Aixó em va contar l'hombre amb una orella verda
un dia en l'exprés de Soria a Monterde.

GIANNI RODARI


I per últim, ja que aquesta setmana em treballat amb els fliptrack, he fet una presentació amb aquest programa amb fotos de nosaltres, del nostre treball a la carrera i dels protagonistes que donen sentit a la nostra tasca, els xiquets.Un beset per a tots.

19/2/08

CHARLA SOBRE LES OPOSICIONS

Hola! Hem diuen Eulalia, i avuí parlaré sobre la charla que hem rebut sobre les oposicions a la sal·la d'actes de l'Aulari II.
En particular, m'ha paregut una charla molt interessant ja que ens han informat sobre què hem de fer quan ens arrive el moment de presentar-nos a les oposicions i, molt important, en què consisteix la prova en si.

Be, en primer lloc D. José López Duro ens ha informat sobre les oposicions. Les oposicions és la representació teatral d'una persona davant una serie d'individus i ha de fer creure que té uns coneixement amplíssims i unes habilitats per a saber portar en davant una classe.

En elles existeix un tribunal format per cinc persones, de les quals una és elegida per l'administració com a president.

D'altra banda, quant a la prova, aquesta consta de dues parts:

- Una part a desenvolupar un tema elegit entre diversos que s'oferten i una programació d'aula amb les corresponents Unitats Didàctiques que facen referència a eixa programació general. D. José López Duro ens ha recomanat a a l'hora d'exposar la nostra programació ens preparem un esquema d'aquesta i de la Unitat Didàctica que anem a desenvolupar. Hi ha que tindre molt clar l'esquema que anem a seguir ja que no haurem de llegir-li, sinó portar-lo com a suport.

- La segona part consisteix en els mèrits que té la persona que es presenta, és a dir, el seu expedient acadèmic, cursos de Formació Professional, experiència laboral... Això es té molt en compte.

La primera part compta el 60% de la nota final, i la segona un 40%.
A més, s'exigeix el nivell mitjà de valencià, i si has realitzat la diplomatura en altra comunitat i estas excempt d'aquest títol, has de presentar-te a les proves que realitza la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià o realitzar un exàmen previ a l'oposició.

Be, donc això és tot el que s'ha parlat sobre les oposicions de Magisteri. Després Josefa Eugenia Blasco Mira ens ha informat sobre la licenciatura de Ciencies de l'Activitat Física i l'Esport i Carlota Gonzalez Gómez sobre la licenciatura de Psicopedagogía, ambdues de segon cicle. Ens han parlat cóm podem accedir a ella i en què consisteixen, però no vaig a aprofundir en aquestes perquè són molt extenses.

Per últim Rosa Mª Torres ens ha informat sobre altres possibilitats de treball a banda de treballar a col·legis com poden ser empreses privades, treball públic o 3er sector... És un sector de treball que mai m'havía plantejat i ha sigut molt interessant perquè hem pogut comprobar que els mestres tenim més eixides a banda de treballr a col·legis, instituts o universitat.

I en això ha tractat la classe teòrica de NTAE avuí dimarts 19 de febrer.

Ha sigut un plaer haver col·laborat a aquest espai.
Salutacions amics i amigues!!!

Dimarts 19 de febrer, NOU REPTE: EL FLIPTRACK

Bona vesprada!
Em dic Fàtima i avuí sóc jo l'encarregada d'actualitzar el Blog Viatger. A continuació us contaré el que hem fet a classe.
Cal destacar que la sessió d'avuí ha sigut un poc diferent a la resta. En primer lloc hem realitzat la pràctica (FLIPTRACK) i després, ens hem dirigit al saló d'actes de l'aulari 2 per tal d'assistir a una conferència sobre el nostre futur docent.
Començaré per tant, en explicar què és allò de FLIPTRACK. Segons ens ha explicat la professora, FLIPTRACK és un programa molt senzill que permet fer presentacions animades amb les fotografíes que nosaltres elegim per publicar-les als nostres blogs, fins i tot podem afegir-hi text i posar música. Per poder adjuntar les imatges, han d'estar guardades anteriorment amb l'extensió .jpg. Una vegada que tenim les imatges, a la part inferior de la pàgina prenem el botó NAVEGAR i ja podem baixar-se les fotografíes per tal de fer la presentació al nostre gust!
Aquesta pràctica ens resultarà útil per a un futur pròxim ja que quan estigam treballant i vullguem treballar qualsevol tema a l'escola, podrem fer ús d'ell, proporcionant als alumnes unes presentacions motivadores i atractives per als xiquets.
Després de l'explicació, hem fet a classe una desmotració per tal de veure el resultat. Hem estat provant els diferents tipus de fons, efectes, temes, estils... que hi ha.
Cal recordar que quan treballem en aquest programa, hem de registrar-se i així, les presentacions que creem, quedaràn guardades al nostre cónter.
Ací teniu la direcció: www.fliptrack.com

FEINA PER A CASA:
Per últim, Rosabel ens ha demanat que ho posem en pràctica al nostre blog, fent una d'aquestes presentacions sobre qualsevol tema. A banda d'açò també ens a dit que hem d'incloure:
-Tres enllaços (blog de l'assignatura, blog viatger, portal educatiu)
-Frase o text sobre educació d'un autor famós.
-Posar el nom nostre, el nom de l'assignatura, el grup al que pertanyem la nostra titulació i la universitat a la part inferior.

Per concluir, només dir que després de la pràctica hem anat, com he dit abans, a la conferència.
Moltes gràcies, salutacions!

18/2/08

SEGON DIA DE PRÀCTIQUES


Hola viatgers i viatgeres!!!!

Em dic Maria, i soc l'encarregada d'actualitzar avui el blog.
hui ha sigut el segon dia de pràctiques; se'm posat per parelles, o de forma individual i hem començat. En primer lloc, la mestra ens ha resolt dubtes, que hem tingut a l'hora de pujar coses al nostre blog, i després, ens ha explicat un nou "element" per així dir-ho que hem de posar al nostre blog... i la veritat que és molt diverit.
Aquest element és diu fliptrack; sino heu pogut assitir a classe avui, es preguntareu que és això de fliptrack no? doncs és una pàgina on pots crear animacions i posar-li música i fotografies.
A més cadascú pot afegir a la seua animació de mils de formes, ja que hi han temes, efectes, fons...
Per si de cas us deixe ací la direcció per si se us ha oblidat i no l'enrecordeu:

http://www.fliptrack.com/

Crec que és una forma divertida d'actualitzar el teu blog, de posar fotografies,música, i de contar mil coses!!!
Animeu-se i feu-ne un!

A més, vaig a recordar els nous elements que han d'aparèixer al vostre blog per a la setmana que ve:
afegir al vostre blog:

- LA PRESENTACIÓ FLIPTRACK
- UNA FRASE D'UN AUTOR SOBRE L'EDUCACIÓ
- ELS ENLLAÇOS DE LES SEGÜENTS PÀGINES:
* blog viatger
*blog de la mestra (rosabel roig)
*l'enllaç a una pàgina d'educació

- I PER ÚLTIM, INFORMACIÓ SOBRE EL VOSTRE BLOG:
on ha d'apareixer, el nom de la universitat, el curs 07-08, el nom de l'assignatura, i el nom de la carrera que estem cursant (sabeu quin és no???? jajajaja)

Doncs bé... crec que ja he dit tot el que hem fet hui... la veritat es que algunes pareixiem xiquetes a l'ordinador provant els temes, la música, les fotografies... per què serà?

SALUTACIONS!!!! m3ry

P.O: demà està la conferéncia al saló d'actes!!! recordeu-hó, és de 9 a 11.

17/2/08

Les TICs a l'educació

Hola companyes!! Jo vaig a parlar-vos de les TICs a l'educació. L'altre dia a classe no li vaig donar la importància que té, no sabia que estava tan imposat a les aules i a aquest món de l'educació en general.
He buscat a internet i he trobat diverses webs on hi ha molts recursos (http://www.educacionenvalores.org/rubrique.php3?id_rubrique=37). Esta és una de elles.

Les TIC són nous instruments per a l'educació. Com en els altres àmbits d'activitat humana, les TIC es convertixen en un instrument cada vegada més indispensable en les institucions educatives, on poden realitzar múltiples funcionalitats:
Serveixen com a font d'informació, com a canal de comunicació entre milions de persones i en treball col·laboratiu ja que permitixen intercanvis d'informació i idees, és un mitjà d'expressió i creació (editors de pàgines web i presentacions multimèdia...), es pot utilitzar com a instrument cognitiu i per a processar la informació en general, o com a instrument per a la gestió, ja que automatitzen diversos treballs de la gestió dels centres: secretaria, acció tutorial, assistències, biblioteques…
Bàsicament és un recurs interactiu per a l'aprenentatge i un mitjà lúdic per al desenvolupament.

Ací pose algunes webs on hi ha articles interessants sobre les TICs:
http://loargal.blogia.com/2007/102203-importancia-de-les-tic-en-l-educacio.php
http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?llengua=ca&id=626

16/2/08

QUE DIBUIXOS VEURE?
Hola companyes !!!
Avui vaig a parlar-vos de los dibuixos que hi ha en la nostra societat i que són el dibuixos que els nostres xiquets ven tots el dies .
L’altre dia quan buscava un vídeo per la pagina youtube encontre un vídeo en el que és veien a dues germans barallant-se sense que ningú fera res.
En la nostra societat no hi ha horari infantil tot és donà en horari adult, i donà igual si siga per a xiquets o per a adults majors dels 18 anys que es donarà en horari “infantil”.Això te que terminar.!!

Els dibuixos d’ara no són una bona influència; la majoria dels dibuixos són massa violents per a que els xiquets menys menuts pugen veure’ls, els xiquets del vídeo a soles estaven veient uns dibuixos que no son molts violents però aún ací se pegaven;els dibuixos eren “bola de dragó” que moltes de nosaltres veient quan eren més menudes,i que no eren dibuixos violents però la nostra època era molt diferent a com es ara la societat, la violència aflora per tot el nostre costat i per això uns dibuixos que nosaltres mateixes veient de xicotetes ara els xiquets de esta època es barallen.

Primerament hi ha dibuixos que poden parèixer molt bonic però son molt violents i els xiquets imiten tot el que vegen en la televisió.
Els pares també influeixen molt en el que ven els seus fills ,perquè tens que ser els mateixos pares que
si tenen o no tenen que veure el dibuixos i si no li agraden ningú doncs que faça una altre cosa, però no tenim que consentir que els xiquets segueixen com fins ara sense fer res per la nostra societat i per la seua educació.


Doncs espere que us interesseu !!
Fins al dilluns

15/2/08

En compte amb les pissarres!

Hola viatgers/viatgeres!

Em diuen Begonya i avui és el meu torn per comentar alguna coseta d'aquests mons virtuals que tant ens agraden.

En la meua tasca de buscar una mena de vídeo sobre les TIC a Infantil, em vaig interessar per les pissarres interactives. Vaig trobar molts tipus d'aquestes, però el vídeo que ara us presente se centra a la utilitat d'elles a un aula de Primària.

Aquest tipus de tecnologies a les aules està estenent-se molt. Se n'han fet crítiques de tots els punts de vista, doncs hi ha mestres que es mantenen ferms en l'ús de la pissarra amb el guix de sempre, però hi ha d'altres que es llancen a provar les noves tecnologies que ens arriben.

En el vídeo vorem la postura a favor de les pissarres interactives. Segons el meu parer, he de dir que encara no tinc massa clar tots els beneficis que proposa el vídeo per a l'ensenyament dels xiquets amb aquests nous tipus d'encerats.

Què en penseu vosaltres?

Bon cap de setmana!


14/2/08

14 DE FEBRER DE 2008

Hola companyes i companys!!

Avui en toca a mi actualitzar el nostre bolg comú, em dic Maria Alminyana i he trobat a youtube una experiència que m'ha semblat interessant i que ens mostra una cara de la inserció de les noves tecnologies a un aula d'infanti. Es tracta de la manipulació dels nens d'aquests recursos amb l'ajuda i el suport de la mestra.

Concretament aquest video ens mostra a un xiquet treballant amb un Table PC, que per als que, com en va passar a mi, no sàpiguen el que és, podem dir que es tracta d'un ordenador a cavall entre un portàtil i una PDA en la pantalla del qual es pot escriure.
A la pantalla apareixen les fotos dels seus companys i ell ha d'identificar-los i relacionar la foto amb el nom que li correspon.

Personalment em sembla que encara ens queda camí que recorrer en el que respecta a aquest àmbit a les escoles, pot ser siga per la falta de recursos però és factible i ací queda demostrat. Així que sense més ací vos deixe amb el video. Salutacions!13/2/08

13 de febrer de 2008

Bon dia a totes!

Hui ja és el tercer dia de vida del nostre blog viatger.
Ahir i abans ahir, les nostres companyes ens van fer un resum de tot el que havíem vist a classe, tant de la primera(més pràctica) com de la segona(teòrica).

Ara és el meu torn, em dic Teresa Moril i el que tenia pensat era penjaros una pàgina que vaig trobar en Internet.
Aquesta pàgina va dirigida a xiquets d’infantil. En ella podem trobar diferents enllaços a altres pàgines destinades a contes, a dibuixos per a pintar i imprimir, cançons, endevinalles, faules, sèries de dibuixos animats de la televisió...

A més a més, podrem elegir, segons la pàgina, si volem que el contingut siga en castellà, valencià o angles.
Un exemple el tenim en:
http://www.lastresmellizas.com/, on hi ha diversos jocs i on et recomanen altres “webs amigues”.


Bé ací vos deixe l’enllaç a dita pàgina:

http://centros6.pntic.mec.es/cpee.alborada/linksinf.htm
Moltes gràcies i espere que vos agrade!
Adéu.

12/2/08

PrImEr DiA dE tEoRiA

Hola a totes! Iniciem un altra aventura en aquest blog viatger, sóc Andrea i vaig a esmentar unes cosetes que hem vist hui a classe de teoria.

En primer lloc, dir-vos que heu de tenir almenys el nivell d’usuari per a cursar sense problemes l’assignatura.

El proper dimarts haurem de portar a classe impreses les pràctiques on posa treball final, són a Campus Virtual. I per als dies de pràctiques habitualment haurem de dur les pràctiques impreses si cap la possibilitat.

No vull fer-vos por, sobretot a aquells que tingueu pànic escènic, però haurem d’exposar alguns temes teòrics nosaltres mateixos al llarg del curs. Què haurem de fer... és el nostre treball. ;-)

I per últim, vaig a fer un repàs dels tres punts més importantants que hem explicat del programa:

1. L’examen és obligatori, i compta un 30% de la nota global, serà per a pujar nota, per a traure excel·lent o matrícula. I no cal tindre un 4 a l’examen per a fer mitjana.

2. El treball voluntari, es pot fer anant a les jornades que es celebraran a la setmana del 7-11 d’abril sobre mitjans de comunicació, a més a més podrem aprofitar els crèdits de la jornada com a crèdits de lliure elecció.

3. Heu de trobar, comprar, agafar de la biblioteca… el llibre de l’assignatura. Ho teniu en el programa com a bibliografia bàsica per què l’utilizarem a classe. Però no s’admetran cap tipus de fotocòpies, siga com siga el llibre original.

I per la meua part res més, que tingueu una bona setmana i un bon quadrimestre! Deu.

11/2/08

Primer dia de pràctiques

Hola!
Avui hem començat amb l’assignatura de Noves Tecnologies, i amb ella aquest “blog viatger”, en el qual tota la classe anem a participar.

Em dic Carolina i sóc l’encarregada de realitzar la primera entrada.

Hui, com ja he dit, s’ha presentat l’assignatura, encara que no s’ha explicat a fons perquè era classe de pràctica i sols hi érem la meitat del grup. Així que demà es presentarà el programa de l’assignatura amb tot el grup.

En primer lloc, s’hem presentat cadascú i hem dit el nivell d’informàtica que tenim. Després, com a primera pràctica, cadascú (de forma individual o en parelles) hem creat el nostre blog seguint els passos i explicacions de la mestra. A aquest blog li anirem afegint entrades, i el mantindrem al llarg de tot el quadrimestre.

I, com a feina per a casa, hem de buscar un vídeo en el YouTube sobre qualsevol tema de la societat actual: anorèxia, violència de gènere, alcohol... i penjar-lo en el blog creat a classe.

Aquesta activitat m’ha paregut interessant i crec que potser divertida perquè amb el blog podem penjar fotografies, vídeos... i ens posa en contacte directe amb els avanços de la tecnologia. A més a més, tenim l’oportunitat de continuar el nostre blog una vegada acabada l’assignatura, o aprendre com es fa, per a més endavant crear un nou.

Açò és tot per hui, adèu!

9/2/08

Comença aquest blog viatger...

Benvingut/da!!!

Aquest és el blog col·lectiu del grup 4 de l'assignatura de Noves Tecnologies aplicades a l'educació de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant, coordinat per la Profa. Rosabel Roig Vila (rosabel.roig@ua.es).

S'hi inclouran entrades l'alumnat de Magisteri d'Educació Infantil del grup 4 (curs 2007-08). Es tracta que siga un blog viatger que anirà "de mà en mà" per tot l'alumnat de l'assignatura, que hi anotarà:

- entrades que coincidiran amb els dies de classe i que seran "diari de classe", on s'explicarà què s'ha fet, què hem treballat, si la Profa. ha indicat alguna tasca per a fer o alguna qüestió d'entrega de treballs, etc.

- entrades que seran lliures on l'alumnat podrà incloure qüestions relacionades amb les TIC i Educació Infantil.

NOTES:
- A fi que tots els dies hi haja almenys una entrada, caldrà que t'inscrigues en el cronograma que té la Profa.
- Podrà afegir-se text, imatge i so.
- En qualsevol moment es podrà editar l'entrada per a afegir-hi alguna cosa més.
- Qualsevol alumne de l'assignatura podrà fer comentaris a les entrades. Es prega ser "mirat/da" en allò que escrivim.

Doncs sols ens queda dir: A VIATJAR PER INTERNET!!!